Skip to main content

Ogranicz – używaj ponownie – NIE poddawaj recyklingowi: Brak danych dotyczących opakowań jednorazowego użytku

Wykorzystanie opakowań jednorazowego użytku szkodzi środowisku. Pochłania duże ilości energii i zasobów naturalnych, takich jak woda. Nawet pomijając kwestie produkcji, szybko staje się jasne, że samo wydobycie i transport potrzebnych surowców do wyprodukowania wyrobów finalnych pochłania ogromne ilości zasobów, nie wspominając już o skutkach poużytkowych spowodowanych utylizacją odpadów, które zwiększają ten ciężki ślad.

Opakowania jednorazowe = brak przejrzystości w łańcuchu dostaw

Poza zużywaniem materiałów i zasobów, duża ilość cennej wiedzy w całym łańcuchu dostaw jest tracona przez firmy wykorzystujące opakowania jednorazowego użytku – wiedza w postaci konkretnych danych. Dane te mogą mieć ogromny wpływ na jakość produktu w całym łańcuchu dostaw. Bez generowania tych danych, np. dzięki zarządzaniu kontenerami, łańcuch dostaw pozostaje niewiadomą.

Transport Müll

Trudności w monitorowaniu wpływu na środowisko

Brakujące dane z łańcucha dostaw mogą mieć negatywny wpływ na środowisko na wiele sposobów. Firmy ryzykują wykorzystywanie swoich zasobów w bardzo nieefektywny sposób, podejmując decyzje raczej na podstawie domysłów niż na podstawie świadomej analizy. Ma to ogromny wpływ na proces produkcji i koszty, ale przede wszystkim na środowisko, w którym żyjemy.

Efektywne wykorzystanie danych

Zdigitalizowane zarządzanie kontenerami z opakowaniami wielokrotnego użytku gromadzi wszystkie ważne dane w łańcuchu dostaw. Zarządzanie szkodliwymi dla środowiska opakowaniami jednorazowymi jest niemożliwe do przeprowadzenia. Dane uzyskane z procesu digitalizacji służą do monitorowania wszystkich składowych, działań i skutków dynamicznych procesów i produktów. Podmiotom uczestniczącym w systemie zintegrowanego zarządzania kontenerami, otwiera to drzwi do znacznie uproszczonego sposobu radzenia sobie z problemami w łańcuchu dostaw.

Więcej danych dzięki cyfrowemu zarządzaniu kontenerami

Zebrane dane zapewniają dodatkowo większą przejrzystość, identyfikowalność, lepszą jakość produktu i znacznie bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Bez uzyskanych danych nie ma logicznej podstawy, na której można by podjąć skuteczne działania. To, ile dokładnie danych jest potrzebnych, zależy od obszaru w którym są stosowane.

Do generowania danych można wykorzystać szeroką gamę technologii, takich jak RFID, LoRaWAN lub technologia czujników.

Weź zrównoważoną przyszłość swojej firmy w swoje ręce dzięki cyfrowemu zarządzaniu kontenerami firmy comepack. Umów się już dziś na jeden z naszych warsztatów Out-of-the-Box!

NASZE NAJNOWSZE
AKTUALNOŚCI

Zeichen der Nachhaltigkeit auf blauem Hintergrund
comepack News

Kup – Wyrzuć

Dotychczas znany sposób wytwarzania jednorazowych opakowań na towary i zużywania cennych surowców nie jest już…
Oczyszczony las
comepack News

Opakowania jednorazowe – duże zapotrzebowanie w branży rolniczej

Ogranicz – wykorzystaj ponownie. Branża rolnicza charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na opakowania jednorazowe! Jedno z…
Dzięki efektywnemu zarządzaniu pojemnikami firmy comepack może szybko i łatwo zorganizować komponenty od dostawców przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego.
comepack News

Brak danych z opakowań jednorazowych

Ogranicz – używaj ponownie – NIE poddawaj recyklingowi: Brak danych dotyczących opakowań jednorazowego użytku. opakowania…