COMEPACK
REDAKCJA

comepack GmbH

Badener Straße 2
D-69493 Hirschberg/Bergstraße

T: +49 6201 4981-0
F: +49 6201 4981-220

E-Mail: info(at)comepack.com
Internet: www.comepack.de

Kierownictwo

Klaus Baier
Torsten Klein

HRB 13338 AG Augsburg
Ust-ID-Nr. DE171773300

Uwaga dotycząca użytkowania

Zawartość tej witryny została opracowana z największą starannością i sumiennie zaktualizowana. Nie możemy jednak wykluczyć, że mogą występować pojedyncze błędy. Dlatego nie przyjmujemy żadnej gwarancji za dokładność i kompletność; nie dotyczy to odpowiedzialności za umyślne działanie i rażące niedbalstwo. Dotyczy to również linków odnoszących się do innych stron internetowych.

Prawa do wizerunku

Grafika, teksty i treści wideo wykorzystane na stronie internetowej podlegają prawu użytkowania © comepack GmbH & the HRZN GmbH & Co. KG. Wykorzystywanie treści osób trzecich jest niedozwolone.