Jesteśmy odpowiedzialni

Zrównoważone procesy czyszczenia Brak niepotrzebnego dokupowania nowych opakowań Zoptymalizowany transport pustych opakowań Zarządzanie pojemnikami oszczędność magazynowania

JAKOŚĆ I
OCHRONA ŚRODOWISKA

W celu oszczędzania i efektywnego wykorzystania stanów magazynowych, zarządzamy pojemnikami wielokrotnego użytku w łańcuchach dostaw naszych Klientów. Poprzez nasze aktywne zarządzanie pojemnikami i rozwiązania cyfrowe optymalizujemy wykorzystanie transportu opakowań. Dbamy o to, by jeden pojemnik wielokrotnego użytku uczestniczył w większej ilości obiegów i tym samym zwiększamy stopień wykorzystania puli pojemników.

Dzięki optymalnej dystrybucji skrzynek wielokrotnego użytku unikamy niepotrzebnych dodatkowych zakupów nowych opakowań i zużywamy mniej surowców.

CERTYFKATY I AUDYTY

Realizacja wewnętrznych procesów zakładowych w firmie comepack zabezpieczona jest jednolitymi i wiążącymi procedurami określonymi przez normę zarządzania ochroną środowiska ISO 14001:2015 oraz normę zarządzania jakością ISO 9001:2015. Potwierdzenie stosowania tych norm wymaga przeprowadzania regularnych corocznych audytów.
Jednoznaczne dokumentowanie stosowania tych procedur i struktur pozwala osiągać możliwie najlepsze rezultaty wszystkim podmiotom uczestniczącym w procesach zakładowych. Duże zadowolenie klientów firmy comepack jest m.in. wynikiem uregulowanych procesów i wysokiej jakości.

Dodatkowo uzyskane certyfikaty GDP oraz HACCP potwierdzają nasze dążenia do osiągania wysokiej jakości.

Zaufaj nam i czuj się bezpiecznie - nasze zrównoważone zarządzanie pojemnikami posiada różne certyfikaty
Zaufaj nam i czuj się bezpiecznie - nasze zrównoważone zarządzanie pojemnikami posiada różne certyfikaty

NASZ PROGRAM EXCELLENCE

Program Excellence jest wewnętrzną inicjatywą firmy comepack dotyczącą jakości. Oparta jest ona na istniejących wymaganiach w zakresie certyfikacji i definiuje dalsze wymagania oraz cele wykraczające poza standardy określone w normach.

Wszystkie wymagania oceniane są na 3 poziomach: First Level (analogicznie do certyfikatów), Advanced i Excellence. Celem jest zebranie wszystkich wymagań do zdefiniowania stanu Excellence i ich standaryzacja we wszystkich krajach i lokalizacjach. Zdefiniowane wymagania ustalane są w regularnych odstępach czasu w ramach „audytów Excellence”.

Dzięki programowi Excellence firma comepack gwarantuje jakość, standaryzację oraz ciągły proces doskonalenia we wszystkich lokalizacjach i obszarach działania. Uzyskana dzięki temu efektywność procesów daje nadzieję na doskonały bilans jakości, a tym samym wysoki poziom zadowolenia klientów.

Łącznie sprawdzono ponad 170 wymagań.
Najważniejsze przy tym są:

Proces

Jakość

Produkcja

Ochrona środowiska

Cyfryzacja

Personel

Dystrybucja

BHP

Technika

Logistyka

Norma zarządzania środowiskiem opiera się na procesie ciągłego doskonalenia

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA

ISO 14001:2015

Nacisk położony jest na ciągły proces doskonalenia jako podstawy dla osiągania celów w zakresie zoptymalizowanej ochrony środowiska.

Najważniejsze zagadnienia w Centrach Serwisowych to:

 • oszczędzanie energii (gaz/prąd)
 • oszczędzanie materiałów eksploatacyjnych (woda / ścieki / chemikalia)
 • ekologicznie zrównoważone wykorzystanie chemikaliów
 • uzdatnianie wody
 • Recykling, naprawa i regeneracja uszkodzonych pojemników.
Pobierz
Norma zarządzania środowiskiem opiera się na procesie ciągłego doskonalenia

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

ISO 9001:2015

Nacisk położony jest na zapewnienie i poprawę jakości we wszystkich obszarach działania.

We wszystkich Centrach Serwisowych firma comepack stawia na kryteria specyficzne dla klienta / artykułu. Są one sprawdzane i gwarantowane między innymi poprzez:

 • kontrole wzrokowe i sprawdzanie funkcjonowania
 • testy odciskowe i analizy laboratoryjne
 • pobieranie próbek wody i w razie potrzeby wymianę wody
 • systemy filtracyjne
 • czyste pomieszczenia
Pobierz
Skorzystaj z naszego standardu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015
Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Good Distribution Practice) stanowi zapewnienie, że firma comepack posiada również kwalifikacje w zakresie indywidualnych potrzeb zarządzania pojemnikami w sektorze ochrony zdrowia

GOOD DISTRIBUTION PRACTICE (GDP)

„DOBRE PRAKTYKI DYSTRYBUCYJNE PRODUKTÓW LECZNICZYCH STOSOWANYCH U LUDZI“

Certyfikat GDP potwierdza, iż firma comepack w ramach wszystkich usług zwraca uwagę na jakość i jest solidnym partnerem w łańcuchu dostaw leków.

Najważniejsze zagadnienia w Centrach Serwisowych to:

 • zagwarantowanie jakości czyszczenia
 • wewnętrzne procedury badania czystości instalacji i urządzeń peryferyjnych
 • permanentne regularne szkolenia dla pracowników
 • systemy zarządzania jakością w zakresie czyszczenia, manipulowania i magazynowania opakowań.
Pobierz
Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Good Distribution Practice) stanowi zapewnienie, że firma comepack posiada również kwalifikacje w zakresie indywidualnych potrzeb zarządzania pojemnikami w sektorze ochrony zdrowia

HACCP

„ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTCZNE PUNKTY KONTROLNE“

Firma comepack spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie higieny i czyszczenia obwiązujące w przemyśle spożywczym.

Firma comepack kontroluje je i zabezpiecza m.in. poprzez:
 • szkolenia w zakresie higieny
 • regularne szkolenie i doszkalanie pracowników
 • zabezpieczenie jakości
 • fachowe czyszczenie wszystkich maszyn, instalacji i urządzeń
 • przestrzeganie harmonogramu czyszczenia i dezynfekcji
 • stosowanie wyłącznie dopuszczonych środków czyszczących z listy
 • protokółowanie bez wyjątku wszystkich czynności.
Pobierz
System zarządzania pojemnikami firmy comepack jest w stanie sprostać wymagającym potrzebom przemysłu spożywczego – potwierdza to certyfikat HACCP