Farmacja i biotechnologia

Zoptymalizowany łańcuch dostaw w Twojej firmie

SPECJALNE ROZWIĄZANIA
DLA FARMACJI I BIOTECHNOLOGII

Wierzymy, że głównym zadaniem producentów farmaceutycznych jest przygotowanie medycznych rozwiązań dla dobra pacjentów dzisiaj i jednocześnie opracowanie innowacji bezpośrednio dla przyszłości. Producenci farmaceutyczni opracowują, badają, i produkują innowacyjne leki i testy diagnostyczne. My z naszymi cyfrowymi i logistycznymi rozwiązaniami oraz z naszym inteligentnym zarządzaniem pojemnikami, przyczyniamy się do kształtowania zrównoważonej przyszłości i lepszego życia pacjentów.

Pharmazie-Logistik

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE

Delikatne obchodzenie się i maksymalna niezawodność mają kluczowe znaczenie w dystrybucji produktów farmaceutycznych i medycznych. Towary muszą być produkowane w oparciu o zasadę dobrej praktyki wytwarzania („Good Manufacturing Practice“) i dystrybuowane w oparciu o dobra praktykę dystrybucyjną („Good Distribution Practice“). To stawia przed logistykami duże wyzwania. Zwłaszcza w medycynie spersonalizowanej, gdzie pewne zakresy temperatur muszą być utrzymywane aż do czasu podania ich pacjentowi.

Jako firma posiadająca certyfikat GDP i HACCP, comepack gwarantuje spełnianie wymagań systemu lecznictwa poprzez swoje systemy zarządzania jakością w zakresie czyszczenia, obsługi i przechowywania.

Pharmazie-Logistik

POJEMNIKI I SKRZYNIE DLA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I LECZNICZYCH

W przemyśle farmaceutycznym nie ma standardowego opakowania. Nadal wiele wyrobów farmaceutycznych wysyłanych jest w kartonach, zauważyć można jednak trend zmierzający ku temu, by transportować te wyroby w pojemnikach wielokrotnego użytku (tzw. boxy). Powodem tego są przede wszystkim uszkodzenia transportowe, procesy przenoszenia i przepakowywania, ale także unikanie odpadów. W obszarze opakowań wielokrotnego użytku szczególnie sprawdzają się pojemniki o zmniejszonej objętości, takie jak seria firmy comepack MULTI PACK, ponieważ pojemność pojazdów transportowych oraz wielkość magazynów w aptekach są ograniczone.

Nasza duża dbałość o pojemniki zapewnia natychmiastową dyspozycyjność w wewnętrznych strukturach Twojej firmy
Zarządzanie pojemnikami z firmą comepack gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, ale także indywidualne podejście

SZEROKI WACHLARZ PRODUKTÓW W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

Asortyment produktów podzielony jest na dwa profile wymagań do przechowywania i transportu: +2 do +8 ° Celsjusza i +15 do +25 ° Celsjusza. Dzięki zastosowaniu przez firmę comepack technologii Tracking & Tracing wraz z urządzeniami do nadzorowania temperatury, wilgotności i uderzeń, generowane są dane, które przyczyniają się do bezpieczeństwa aplikowania pacjentom leków w postaci płynnej i stałej. W połączeniu z zarządzaniem pojemnikami firmy comepack minimalizowane są szkody powstające podczas transportowania i tym samym oszczędzane są wartościowe zasoby.

Zarządzanie pojemnikami z firmą comepack gwarantuje nie tylko bezpieczeństwo w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, ale także indywidualne podejście

TWOJE KORZYŚCI
Z ROZWIĄZAŃ LOGISTYCZNYCH FIRMY COMEPACK

Zastosowanie czujników do nadzorowania temperatury, wilgotności i uderzeń

Obszerny asortyment pojemników o redukowalnej pojemności

Wysokiej jakości zarządzanie pojemnikami do biernych rozwiązań zależnych od temperatury

Wysokie wymagania w zakresie czyszczenia (opakowania wykorzystywane w sprzedaży umieszczane są bezpośrednio w pojemników)

Pełna komunikacja, zoptymalizowane procesy i wysoka niezawodność dostaw

Niezależnie od tego, czy chodzi o przemysł motoryzacyjny, farmaceutyczny czy handel, każda branża potrzebuje specjalnych rozwiązań. Znajdziesz je u nas. Firma comepack spełni Twoje wymagania wobec logistyki opakowań wielokrotnego użytku w sposób indywidualny i dostosowany do danej branży.
Skontaktuj się z nami!

Podejmijmy wspólnie zadania i opracujmy rozwiązania szyte na miarę.

Skontaktuj się z ekspertem branżowym
Kontaktieren Sie bei Fragen zu unseren Behältermanagement-Lösungen unseren Branchenexperten Simon Micha Pflüger!

Simon Micha Pflüger, ekspert branży farmaceutycznej i biotechnologii

ODKRYJ
INNE BRANŻE

Przemysł motoryzacyjny

Rozwiązania dokładnie dostosowane do wymagającej branży przemysłu motoryzacyjnego i maszyn rolniczych.

Elektrotechnika

Efektywne rozwiązania logistyczne dzięki odpowiedniemu systemowi opakowań wielokrotnego użytku.

Branża budowlana

Redukcja ubytków materiałowych i kosztownych przestojów w perspektywie długoterminowej. Skorzystaj z naszego ponadbranżowego know-how.

Budowa maszyn

Zoptymalizowana logistyka w obszarze budowy maszyn i urządzeń. Skorzystaj z naszych usług zawierających także wartości dodane.