class="post-template-default single single-post postid-53528 single-format-standard sp-easy-accordion-enabled material comepack-news-pl news-pl wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0 vc_responsive" data-footer-reveal="false" data-footer-reveal-shadow="none" data-header-format="default" data-body-border="off" data-boxed-style="" data-header-breakpoint="1000" data-dropdown-style="minimal" data-cae="easeOutCubic" data-cad="750" data-megamenu-width="contained" data-aie="none" data-ls="fancybox" data-apte="standard" data-hhun="0" data-fancy-form-rcs="default" data-form-style="default" data-form-submit="regular" data-is="minimal" data-button-style="slightly_rounded_shadow" data-user-account-button="false" data-flex-cols="true" data-col-gap="default" data-header-inherit-rc="false" data-header-search="true" data-animated-anchors="true" data-ajax-transitions="false" data-full-width-header="false" data-slide-out-widget-area="true" data-slide-out-widget-area-style="slide-out-from-right" data-user-set-ocm="off" data-loading-animation="none" data-bg-header="true" data-responsive="1" data-ext-responsive="true" data-ext-padding="90" data-header-resize="1" data-header-color="light" data-transparent-header="false" data-cart="false" data-remove-m-parallax="" data-remove-m-video-bgs="" data-m-animate="0" data-force-header-trans-color="light" data-smooth-scrolling="0" data-permanent-transparent="false" > Skip to main content

Dotychczas znany sposób wytwarzania jednorazowych opakowań na towary i zużywania cennych surowców nie jest już aktualny.

Potrzebne jest nowoczesne podejście, którego kluczowym znaczeniem jest „gospodarka o obiegu zamkniętym” wraz z często niedocenianym, ale ważnym czynnikiem: innowacyjnym zarządzaniem kontenerami.

Gospodarka o obiegu zamkniętym: złoty bilet do bardziej ekologicznego jutra

Liniowy model gospodarczy, w którym wydobywane są zasoby, produkowane opakowania jednorazowe, a następnie następuje konsumpcja i wyrzucenie na końcu cyklu życia, stracił już na popularności.

Wszyscy uczestnicy (zwłaszcza klienci) doskonale wiedzą, że nadszedł czas, kiedy musimy myśleć i działać w sposób bardziej zrównoważony.

Dodatkowo firmy, które w dalszym ciągu stosują przestarzałe praktyki, nie tylko szkodzą przyszłości planety, ale także tracą cenne dane, czas i, co nie mniej ważne, spowalniają wzrost gospodarczy.

Innowacyjne podejście oferuje zatem nie tylko wiele korzyści ekologicznych, ale także stanowi mądry ruch biznesowy. Ci, którzy przyjmą model zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym, mogą wnieść pozytywny wkład w ochronę środowiska, a także zoptymalizować swoje procesy operacyjne. Dzięki ponownemu i efektywnemu wykorzystaniu zasobów firmy mogą obniżyć koszty, przejmując jednocześnie odpowiedzialność za środowisko.

Dane kluczem do konkurencyjności

W świecie, w którym to konkurencyjność robi różnicę, inteligentne firmy od dawna polegają na zautomatyzowanych danych. Firmy ignorujące ten rozwój, ryzykują zepchnięcie na dalszy plan w dynamice rynku.

Ogromny postęp w cyfryzacji idzie w parze z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. Bieżące dane umożliwiają zoptymalizowane wykorzystanie zasobów, lepszą identyfikowalność i otwierają drzwi do inteligentnej produkcji i procesów decyzyjnych opartych na dużych zbiorach danych.

Zoptymalizowane wykorzystanie zasobów poprzez optymalne zarządzanie kontenerami

Niezależnie od tego, czy jest to surowiec, materiał czy gotowy produkt, wszystkie mają jedną wspólną cechę – trzeba je przewieźć z punktu A do punktu B. Nowoczesne zarządzanie kontenerami wykorzystuje ten fakt z korzyścią dla środowiska. Samo przejście z opakowań jednorazowych (np. opakowań kartonowych) na rozwiązania transportowe wielokrotnego użytku może spowodować różnicę w bilansie CO2 o prawie 50%.

Śledzenie i identyfikowalność przepływów nośników ładunku

Nowoczesne technologie umożliwiają precyzyjne śledzenie pojemników wielokrotnego użytku (MTV).

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, takich jak LoraWan, Sigfox, RFID oraz zastosowaniu czujników na kontenerach, firmy mogą monitorować i optymalizować zużycie zasobów w czasie rzeczywistym. Pomiar przepływów kontenerów dostarcza kluczowych danych w procesach logistycznych łańcucha dostaw.

Od ręcznie zarządzanych arkuszy kalkulacyjnych po inteligentną produkcję opartą na dużych zbiorach danych

Wprowadzenie cyfrowych technologii wytwarzania umożliwia bardziej precyzyjną kontrolę procesów produkcyjnych na nieznanym wcześniej poziomie. Proces analizy i podejmowania decyzji nie odbywa się już w oparciu o pojedyncze, podatne na błędy i nieregularnie zarządzane zbiory danych, ale w oparciu o wszystkie wartości danych zebranych w czasie rzeczywistym na poziomie big data. Prowadzi to do zmniejszenia zużycia materiałów i zasobów, mniejszej ilości odpadów i poprawy możliwości ponownego użycia.

Wiele korzyści dla konsumenta

Świadomość konsumencka rosła w ciągu ostatniej dekady w dwóch, początkowo pozornie przeciwstawnych kierunkach. Z jednej strony klienci z sektora B2C oczekują błyskawicznego procesu dostawy, który odpowiednio rozciąga się przez łańcuch dostaw do sektora B2B. Z drugiej strony coraz ważniejsze staje się to, skąd pochodzą towary i czy produkowane są w sposób przyjazny dla środowiska.
Dzięki postępowi cyfryzacji obecnie firmy mogą łatwo i z zyskiem reagować na oba te zjawiska, ponieważ zebrane dane umożliwiają zarówno produkcję na żądanie, co prowadzi do utrzymywania niższych zapasów i mniejszej liczby odpadów, jak i łatwe i płynne śledzenie wszystkich przepływów towarów.

Korzyści dla producenta i partnera

Korzyści z cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym są różnorodne i obejmują zarówno producentów, jak i partnerów. Ten innowacyjny model charakteryzuje się wydajnością, przejrzystością i przyjaznością dla środowiska. Charakter just-in-time umożliwia doskonałe skoordynowane dostawy do klientów B2B. Jednocześnie ten innowacyjny sposób produkcji przyczynia się do ogólnej świadomości konsumentów. Zatem jest to korzystne dla obu stron.

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat cyfrowej logistyki wielokrotnego użytku? Już dziś mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązania. Dzięki naszemu inteligentnemu zarządzaniu kontenerami dowiedz się, jak możemy zwiększyć wydajność i rozwój procesów logistycznych.

Zapraszamy do kontaktu – uzyskasz więcej informacji: +48 32 722 86 05 ,info.pl@comepack.com

NASZE NAJNOWSZE
AKTUALNOŚCI

Zeichen der Nachhaltigkeit auf blauem Hintergrund
comepack News

Kup – Wyrzuć

Dotychczas znany sposób wytwarzania jednorazowych opakowań na towary i zużywania cennych surowców nie jest już…
Oczyszczony las
comepack News

Opakowania jednorazowe – duże zapotrzebowanie w branży rolniczej

Ogranicz – wykorzystaj ponownie. Branża rolnicza charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na opakowania jednorazowe! Jedno z…
Dzięki efektywnemu zarządzaniu pojemnikami firmy comepack może szybko i łatwo zorganizować komponenty od dostawców przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego.
comepack News

Brak danych z opakowań jednorazowych

Ogranicz – używaj ponownie – NIE poddawaj recyklingowi: Brak danych dotyczących opakowań jednorazowego użytku. opakowania…