• Slider Umwelt Out of the box
 • Slider Umwelt mobil

Jakość i środowisko

Nasza odpowiedzialność za przyszłość

Certyfikaty i audyty

Przebiegi procesów zakładowych w firmie comepack zabezpieczone są przez jednolite i wiążące procesy normy zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015 oraz normy zarządzania jakością ISO 9001:2015. Potwierdzenie przestrzegania norm wymaga regularnych, corocznych audytów.

Dzięki jednoznacznej dokumentacji procesów i struktur osiągane są najlepsze możliwe rezultaty dla wszystkich podmiotów uczestniczących. Wysoki poziom zadowolenia klientów firmy comepack jest między innymi rezultatem uregulowanych przebiegów i wysokiej jakości.

Dopuszczenie zgodnie z wymogami GMF i HACCP na początku roku 2018 to kolejny krok dokumentujący nasze wysokie wymagania jakościowe.

Zertifizierung Audits
Qualitaet-ISO-14001

Norma zarządzania
środowiskiem
ISO 14001:2015

Koncentrujemy się na ciągłym procesie doskonalenia, jako podstawie do osiągnięcia celu, jakim jest zoptymalizowana wydajność ekologiczna.

Kluczowe zagadnienia w Centrach Serwisowych to:

 • oszczędność energii (gaz / energia elektryczna)
 • oszczędność materiałów eksploatacyjnych (woda / ścieki / chemikalia)
 • stosowanie trwale ekologicznych chemikaliów uzdatnianie wody
 • recykling, naprawa i ponowne użycie
 • serwis uszkodzonych pojemników transportowych

Norma zarządzania jakością
ISO 9001:2015

Koncentrujemy się na zapewnieniu i doskonaleniu jakości we wszystkich obszarach działania.

We wszystkich Centrach Serwisowych firma comepack stawia na kryteria specyficzne dla klienta / artykułu. Są one sprawdzane i gwarantowane między innymi przez:

 • kontrole wzrokowe i kontrole działania
 • testy odciskowe i analizy laboratoryjne
 • próbki wody i w razie potrzeby wymianę wody
 • systemy filtracyjne
 • czyste pomieszczenia
Qualitaet-ISO-9001

PROGRAM EXCELLENCE

Program Excellence jest wewnętrzną inicjatywą jakościową firmy comepack. Bazuje ona na istniejących wymaganiach certyfikacji i definiuje dalsze wymagania oraz cele wykraczające poza standard normy.

Wszystkie wymagania oceniane są na 3 poziomach: First Level (analogicznie do certyfikatów), Advanced i Excellence. Celem jest opracowanie wszystkich wymagań do zdefiniowane stanu Excellence i ich standaryzacja we wszystkich krajach i siedzibach. Zdefiniowane wymagania ustalane są w regularnych odstępach czasu. w ramach „audytów Excellence”.

Dzięki programowi Excellence firma comepack gwarantuje jakość, standaryzację oraz ciągły proces doskonalenia we wszystkich siedzibach i obszarach działania. Uzyskana dzięki temu efektywność procesowa rokuje nadzieje na doskonały bilans jakości, a tym samym wysoki poziom zadowolenia klientów.

Ogółem sprawdzanych jest 170 wymagań. Zagadnienia kluczowe to:

 • PERSONEL

 • PROCES WYSYŁKI TOWARU

 • BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 • TECHNIKA

 • PROCESY MAGAZYNOWE

 • PROCESY PRZYJĘCIA TOWARU

 • JAKOŚĆ

 • PROCESY PRODUKCYJNE

 • ŚRODOWISKO

 • INFORMACJE OGÓLNE

box

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Mają Państwo pytania? Proszę się z nami skontaktować.
Tel: +48 32722 8605